El projecte SETI@home

Conceptes generals
En aquesta secció esbrinaràs què és tot això del SETI i el SETI@home, així com els seus responsables.
Breu història de SETI@home i BOINC
Sabies que SETI@home existeix des del 1999, i que al 2005 es va migrar completament a una nova versió basada en BOINC? Aquí veuràs un resum de les fites i dates més remarcables.
El món BOINC
BOINC és una plataforma genèrica de computació distribuïda que permet participar a diversos projectes, fins i tot al mateix temps i amb un mateix ordinador.
Projectes BOINC
T'apassiona la recerca d'intel·ligència extraterrestre? O més aviat et decantes per la climatologia? Potser millor col·laborar en projectes de recerca proteínica i de medicaments? També pots buscar ones gravitacionals. Tot això i més és el que t'ofereixen els diversos projectes BOINC. Fent clic a l'enllaç accediràs a BOINC.cat, la web catalana de BOINC on trobaràs tota aquesta informació.