Distributed Computing

Distributed Computing dona a conèixer projectes passats, actuals i futurs de càlcul distribuït i informa de tot el relacionat amb el càlcul distribuït. Idioma Anglès.

http://www.distributedcomputing.info/